Tarieven


Sinds 1 januari 2006 is er veel veranderd in het vergoedingensysteem in de gezondheidszorg. Ook bij uw huisarts. Als basis betaalt uw verzekering aan de huisarts een bedrag van € 14,15 per kwartaal (per verzekerde tot 65 jaar), het zgn. inschrijftarief. Daarnaast mag de huisarts een aanvullende declaratie indienen als hij u ook werkelijk behandelt. Ook de assistente en de praktijkverpleegkundige mag dit declareren als zij u behandelen.

Daarbij gelden de volgende tarieven (2014):

Consult 9,01
Consult langer dan 20 minuten 18,02
Visite 13,51
Visite langer dan 20 minuten 22,52
Telefonisch consult 4,50
E-mail consult 4,50
Herhalingsrecept 0,00
Bloedprikken 9,01

Naast deze basisdeclaraties mag uw huisarts voor een aantal specifieke handelingen, zoals een chirurgische ingreep of het begeleiden van patiënten met diabetes of andere chronische ziekten, nog een aparte declaratie indienen.

Als u een natura-polis heeft afgesloten, merkt u niets van deze declaraties. Ze worden direct naar uw zorgverzekeraar gestuurd.

Heeft u een restitutie-polis afgesloten, dan hangt het af van de afspraken die met uw zorgverzekeraar zijn gemaakt. Het kan dan zijn dat u de rekening zelf krijgt en moet betalen. U kunt deze dan vervolgens ter vergoeding indienen bij uw zorgverzekeraar.