Spoedgevallen


Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bel bij andere spoedgevallen naar het praktijknummer: 010 – 415 75 12 en druk op toets 1.

Deze lijn is vrijwel nooit in gesprek, maar er wordt ook alleen maar ingegaan op een hulpvraag als dit een spoedgeval betreft.

Voor vragen met een niet spoedeisend karakter, kunt u bellen naar het praktijknummer: 010 – 415 75 12, toets 3.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Vergewis u wel dat de praktijk geopend is, dit in geval van vakantie en/of nascholing.

Voor dringende spoedgevallen, die buiten kantooruren moeten worden behandeld, kunt u een dokter bereiken via de huisartsenpost van het Sint Franciscus Gasthuis. Tel: 010 – 466 95 73.

Huisartsenpost Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM ROTTERDAM

www.huisartsenpostenrijnmond.nl