Blog
Janine Sluijter

Janine Sluijter

POH

Janine Sluijter, praktijkondersteuner.

Janine is ervaren praktijkondersteuner en heeft al jaren ervaring in het begeleiden van patiënten met chronische zorg. Zij  neemt de begeleiding van  patiënten met diabetes mellitus, astma en COPD op zich. Tevens doet zij huisbezoeken bij ouderen en chronisch zieken. Ze is een betrokken praktijkondersteuner en haar medische kennis is uitzonderlijk hoog. 

Written by Thao Nguyen

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *